Velkoobchod pro náročné, dovozce kol ROCK MACHINE - kol vítězů
Home  |  O nás  |  Obchodní podmínky  |  Kontakt
Košík Měna:
Počet položek v košíku: 0
Cena zboží v košíku: 0,00

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky E-shop CYKLOMAX
NEREGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK

Provozovatel obchodu:
CYKLOMAX, spol. s r.o., Bělohorská 659/198, 169 00, Praha 6 - Malý Břevnov (dle ŽL).
IČ: 49704281
(dále jen "dodavatel")

Adresa výdejního skladu:
CYKLOMAX, spol. s r.o., Pardubická 504, 533 52, Srch
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 466 944 023
Email: info@cyklomax.cz
(Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů.)

Maloobchodní prodej probíhá BEZ REGISTRACE!!!
Registrace slouží pouze pro velkoobchodní prodej, pouze provozovatelům obchodů s jízdními koly.
Ceny jsou uvedeny s DPH.
Vyobrazení produktů je pouze ilustrativní a nemusí odpovídat skutečnosti. Změna vyhrazena.

Možnosti platby
Možnosti úhrady objednaného zboží jsou následující:

Platba pouze dobírkou!

Objednané zboží je možné do 14-ti dnů od doručení vrátit bez udání důvodu. (nepoužité, nepoškozené a v originílním balení)

Způsoby dodávky Vašeho nákupu (v rámci ČR)
Rozvoz je prováděn : Kurýrní službou (GLS). 
Cena dopravy po celém území ČR je 99Kč.

Pokud je hodnota objednávky vyšší než 2 000Kč, je poštovné a balné ZDARMA.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání.

Vyplněním závazné objednávky na internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, společnosti CYKLOMAX spol. s r.o., svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů. Požadované uvedení e-mailové adresy kupujícího nebo jeho telefonního čísla slouží pouze pro potvrzení objednávky, případně pro ověření nejasností v objednaném zboží.

Zasílání zboží na Slovensko
V případě zasílání zboží mimo území ČR je cena poštovného závislá na celkové váze zásilky a platba je možná pouze bankovním převodem.    
Cena zasílání zboží na Slovensko je cca 300-500Kč dle ceny a váhy objednávky.
Pokud je hodnota objednávky vyšší než 10 000Kč, je poštovné a balné ZDARMA.

Reklamace poškozeného zboží přepravou
V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti.

Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.


Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
V případě reklamace, výměny nebo vrácení zboží hradí náklady spojené s výměnou (poštovné) v plné výši kupující.

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Jízdní kola dodáváme kompletně seřízená, montáž veškerých doplňků je zdarma. Poskytujeme záruční servis.

Politika bezpečnosti
Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.


Právní informace
Veškerý text a data zveřejněná na webových stránkách www.qishop.cyklomax.cz a příslušné poddoméně mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat chyby či nepřesnosti. Provozovatel stránek www.qishop.cyklomax.cz si vyhrazuje právo na změny a úpravy  bez předchozího upozornění a nenese odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Informace poskytnuté touto webovou prezentací byly připraveny provozovatelem na základě veřejně přístupných informací a dat vyvinutých v rámci obchodní činnosti provozovatele a jiných zdrojů, o kterých je důvodný předpoklad jejich důvěryhodnosti. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí k zajištění přesnosti materiálů a přiměřenosti prezentovaných informací.


Provozovatel stránek www.qishop.cyklomax.cz nenese vůči třetím osobám odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím www.qishop.cyklomax.cz. Provozovatel www stránek rovněž neposkytuje přes veškerou vynakládanou péči jakoukoliv záruku, že www stránky jsou bez virů a jiných škodlivých komponentů.

Obsah stránek www.qishop.cyklomax.cz je určen výhradně za účelem prohlížení a objednávání zboží. Informace publikované na www stránkách jsou chráněny autorským zákonem a stránky a poddomény www.qishop.cyklomax.cz jsou autorským dílem. Prosíme, vyžádejte si výslovný písemný souhlas provozovatele stránek, v případě, že zamýšlíte reprodukce (kopírování, množení) čehokoliv obsahu www.qishop.cyklomax.cz. Produkty uvedené na stránkách www.qishop.cyklomax.cz, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy třetích osob. Názvy a označení výrobků a firem mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Zejména obchodní podmínky, popisy jednotlivých produktů, rady a tipy pro zákazníka a rozdělení zboží do jednotlivých kategorií nesmí být zkopírovány elektronickou, ale ani jinou cestou a zpřístupněny veřejnosti v elektronické nebo jakékoliv jiné tištěné podobě bez předchozího písemného svolení firmy CYKLOMAX spol.sr.o. – provozovatele stránek a jejich poddomén.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní zákazníky jsou dostupné na webových stránkách www.cyklomax.cz (odkaz na podmínky VO)


Informace o zpracování osobních údajů

1.1. Společnost CYKLOMAX, spol. s r.o., Bělohorská 198, 169 00 Praha 6 - Malý Břevnov, IČ: 497 04 281, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, MS oddíl C, vložka 22480 (dále jen „CYKLOMAX“) zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména, s účinností ode dne 25. května 2018, s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Níže vám jako našemu koncovému uživateli (dále jen „Koncový uživatel“) poskytujeme základní informace o zpracování osobních údajů.

1.2. V rámci obchodního vztahu mezi CYKLOMAX a Koncovým uživatelem zpracovává CYKLOMAX následující osobní údaje Koncových uživatelů (popř. fyzických osob zastupujících Koncového uživatele, je-li Koncový uživatel právnickou osobou), a to zejména:

• jméno a příjmení
• adresa
• funkce
• místo podnikání
• IČ, DIČ
• číslo bankovního účtu
• telefonní číslo
• e-mailová adresa
• případně další údaje poskytnuté Koncovým uživatelem v rámci vzájemné obchodní spolupráce
(dále jen „Osobní údaje“)

1.3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, případně také pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu CYKLOMAX.
1.4. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od posledního plnění ze smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
1.5. CYKLOMAX prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě vyjma veřejnoprávních orgánů, vůči nimž má CYKLOMAX zákonnou povinnost sdělovat takové osobní údaje, subjektů partnerské sítě CYKLOMAX (implementační partneři), a externích dopravců při komunikaci s koncovým uživatelem, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.
1.6. Za podmínek stanovených v GDPR má Koncový uživatel zejména právo požadovat od CYKLOMAX přístup k Osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
1.7. Koncový uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem je pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.


Help line: | Telefon: velkoobchod: +420 466 944 022, maloobchod: +420 466 944 026 |
E-mail:shop@cyklomax.cz | Created by CYKLOMAX spol. s r.o.